ഉമ്മാക്കഥകള്‍..

1.
ബദ്‌രീങ്ങളും
മമ്പുറത്തെ തങ്ങളും
‘റബ്ബുല്‍ ആലമീനും’
ഒറ്റച്ചരടിലാക്കി
കയ്യില്‍ കെട്ടിയാണ്
എന്നെയുമ്മ വിട്ടത്,
എന്നിട്ടും ....

2.
ഉമ്മയെ
ഉമ്മവെച്ചുമ്മവെച്ചാണ്
എന്റെ ചുണ്ടും മൂക്കും
അമര്‍ന്ന് പോയതെന്ന് സുഹൃത്ത്,
അവനിപ്പോള്‍ തൊപ്പിയിട്ട് നടക്കുന്നു.

3.
നാല്‍പ്പത് വര്‍ഷം
പച്ചമഞ്ഞളിട്ടിട്ടും മാഞ്ഞില്ല
ഉമ്മയുടെ മുഖത്തെ പാത്രക്കരി,
ആണുങ്ങളെന്തേ ഉമ്മമാരാകാത്തതെന്ന്
അനിയന് സംശയം.

4.
ഏഴാം പേറിന്
ആശുപത്രിയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍
അയലത്തെ കദീജുമ്മ പറഞ്ഞു
‘ശരളേടെ കയ്യോണ്ടല്ലേ
ഇനിക്കിനിയും പെറണം’

‌‌‌‌