(വീണ്ടും) ചില തൂറ്റല്‍ വ്യഥകള്‍

മാന്യ പിതാശ്രീ,

ഇവിടെത്തേതു പോലെ തന്നെ അവിടേയും എല്ലാവര്‍ക്കും (പരമ) സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു,

ഇന്നലെ ടീവി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന വിശ്വാസത്തില്‍, അധികം മുഖവരയില്ലാതെ പറയുകയാണ്‍,

400ല്‍ അധികം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കക്കൂസ് നിലനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടിയാധാരം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ, പണ്ടത്ത കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും പുരാതന കക്കുസ് നിന്നിടത്തോ, നില നിന്നിരിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളിടത്തോ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന സ്ഥലത്താണോ നമ്മുടെ കക്കൂസ് എന്ന് നോക്കിയേക്കണേ,

ആണെങ്കില്‍, ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ,

1). നമ്മുടെ കക്കുസ്, കക്കുസ് നിര്‍മ്മാണ നിയമങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് നിര്‍മിച്ചതാണോ എന്നും അതു പ്രകാരം അത് ഒരു കക്കുസായി പരിഗണിക്കാമോ എന്നും. അല്ലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ കാര്യം പോക്കാണുപ്പാ, നമുക്കു തൂറാന്‍ മൂന്നിലെന്നായി കിട്ടുന്ന സ്ഥലം തികയാതെ വരികയാണെങ്കില്‍ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മെലെവിടെ തൂറും? തൂറലാണ്‍ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓര്‍ക്കുമല്ലോ

2) നമ്മുടെ പഴയ കക്കൂസ് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും പഴയ കക്കുസിന്റെ മണം (ചൈതന്യം) നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും ഇപ്പോഴും നമ്മളല്ലാതെ ആരെങ്കിലും അവിടെ തൂറുന്നുണ്ടോ എന്നും.

3) കാലങ്ങളായി നമ്മള്‍ കക്കൂസായി വിശ്വസിച്ച് തൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിശാലമായി തൂറാന്‍ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉപ്പൂപ്പമാര്‍ തന്നെ നിര്‍മ്മിച്ചതാണെന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ (തീട്ടമല്ലാത്ത) എന്തെങ്കിലും തെളിവ് നമുക്ക് ഹാജരാക്കാന്‍ കഴിയുമോ?, കൃത്യമായി എന്നാണവിടെ തൂറാന്‍ തുടങ്ങിയത് എന്ന് തെളിയിക്കാന്‍ കഴിയുമോ

4) നമ്മുടെ കക്കൂസിന്റെ പഴയ ക്ലൊസറ്റ് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലം, കുറച്ച് കാലങ്ങളായി നമ്മുടെ അയല്‍ക്കാരാണ് തൂറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാല്‍, തുടര്‍ന്നും അവരെ അവിടെ തൂറുന്നതില്‍ നിന്നും തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്.

5) നമ്മുക്കും തന്നെ, ഈ സ്ഥലത്തും ഈ കക്കുസിലും തന്നെ തൂറിയാലല്ലാതെ തീട്ടം പോകുകയില്ലാ എന്നാതിനാല്‍, ഇനിയൊരു തീരുമാനമുണ്ടാവുന്നത് വരെ തൂറാതിരിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ല.

6) എന്തായാലും കക്കുസ് സ്ഥലം വിഭജിക്കുമ്പോള് തൂറാന്‍ സ്ഥലം മതിയാകാതെ വരികയാണെങ്കില്‍, കക്കുസിനടുത്തു തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തു നിന്ന് ആവശ്യത്തിന്‍ സ്ഥലം നലകണമെന്ന് തീരുമാനമായതിനാല്‍ തൂ‍റല് വിശാലമായി തന്നെ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

7) കക്കുസ് വിഭജനത്തിന്‍ ശേഷം അതിരുകല്‍ കൃത്യമായി മതിലു കെട്ടി വേര്‍തിരിക്കാനും തൂറുന്നത് പരസ്പരം കാണാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.


അവസാനമായി, തൂറാന്‍ മുട്ടുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ്‍ നമ്മളൊക്കെ കക്കുസ് തിരയുന്നത് എന്നതിനാല്‍, ഇനിയെങ്കിലും തൂറുമ്പോള്‍ നിയമപരമായ എല്ലാ മുര്‍കരുതലുകളും എടുത്തതിനു ശേഷം മാത്രം തൂറാന്‍ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.Edit