നിനക്കുമുന്‍പേ

പെയ്ത്പൊയ
മഴക്കാലങ്ങളുടെ പാട്ടില്‍
ഇപ്പഴും നനയുന്നു,
കുട വേണ്ട;

വരണ്ട കാലത്തെ
വിറയാര്‍ന്ന ചുംബനത്തില്‍
ഇപ്പഴും ജീവിക്കുന്നു,
ചുണ്ട് തരിക;

കാത്തിരിന്നു കിട്ടിയതിനെ
കാറ്റ്
കടലിന് കൊടുക്കുന്നു,
വീണ്ടും വിളിക്കുക.

നമ്മള്‍‌
മഴ പിണങ്ങി,
ഒഴുക്കു മറന്ന്,
ഇടമുറിഞ്ഞ പുഴ;

നമുക്കിടയിലെ,
മണലെടുത്ത കുഴി,
ചിത പുകക്കുന്നു;
വിളിക്കുന്നു.

“നില്‍ക്കുക!,
നിനക്കുമുന്‍പേ,
എനിക്ക് കത്തണം”

അബുള്ള വല്ലപ്പുഴ.

7 comments:

ഇടങ്ങള്‍|idangal said...

പെയ്ത്പൊയ
മഴക്കാലങ്ങളുടെ പാട്ടില്‍
ഇപ്പഴും നനയുന്നു,
കുട വേണ്ട;

വരണ്ട കാലത്തെ
വിറയാര്‍ന്ന ചുംബനത്തില്‍
ഇപ്പഴും ജീവിക്കുന്നു,
ചുണ്ട് തരിക;

ഇത്തിരിവെട്ടം|Ithiri said...

നന്നായി.. പിന്നെ “മുമ്പേ“ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു..

ഇടങ്ങള്‍|idangal said...

നന്ദി ഇത്തിരിവെട്ടം,
തെറ്റ് തിരുത്തിത്തരുമെന്ന് കരുതുന്നു.

ഇടങ്ങള്‍|idangal said...

പെയ്ത്പൊയ
മഴക്കാലങ്ങളുടെ പാട്ടില്‍
ഇപ്പഴും നനയുന്നു,
കുട വേണ്ട;

ലാപുട said...

നല്ല കവിത....അനംഗാരിയുടെ ആലാപനം കേട്ടതിനു ശേഷമാണു ഇവിടേക്കു വന്നത്...
മുറുക്കമുള്ള, മുഴക്കമുള്ള, മൂര്‍ച്ചയുള്ള പറച്ചില്‍...
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍....

ഇടങ്ങള്‍|idangal said...

ലാപുട,
നന്ദി, എന്റെ വഴിയില്‍ വീണ്ടും വന്നതിന്,
കുടിയനൊട് വല്ലാത്ത ആദരവ് തൊന്നുന്നു,
അയാള്‍ കാണിക്കുന്ന പരിഗണന എന്നെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു, നന്ദി കുടിയാ, ഒരിക്കല്‍‌കൂടി

ഇത്തിരിവെട്ടം|Ithiri said...

നന്നായിട്ടുണ്ട്.
ഇടങ്ങളെ പുതിയപോസ്റ്റ് വരട്ടേ..